bán cầu nam nhận được lượng nhiệt mặt trời nhiều nhất vào ngày nào ? a 21/3 B/ 22/6 C / 23/9 D .22/12

Question

bán cầu nam nhận được lượng nhiệt mặt trời nhiều nhất vào ngày nào ?
a 21/3 B/ 22/6 C / 23/9 D .22/12

in progress 0
Abigail 4 tháng 2021-08-11T10:20:46+00:00 2 Answers 324 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-11T10:22:19+00:00

  Chọn B.22/6

  0
  2021-08-11T10:22:20+00:00

  bán cầu nam nhận được lượng nhiệt mặt trời nhiều nhất vào ngày nào ?

  a 21/3

  B/ 22/6

  C / 23/9

  D .22/12

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )