Bản thân em học hỏi và tiếp thu được những gì qua phong trào Tây Sơn kéo dài suốt 17 năm ? Các cao nhân giúp với ạ!!!!!

Question

Bản thân em học hỏi và tiếp thu được những gì qua phong trào Tây Sơn kéo dài suốt 17 năm ?
Các cao nhân giúp với ạ!!!!!

in progress 0
Anna 2 tháng 2021-07-19T09:12:49+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-19T09:14:18+00:00

  câu trả lời :

  – Qua phong trào Tây Sơn  dài suốt 17 năm em học được bài học sau :

   + tinh thần yêu nước bất khuất của nhân dân ta trống áp bức

   + sự sáng suốt trong lãnh đạo  của các anh hùng dân tộc như Nguyễn Huệ,Nguyễn Nhạc,…

   + sự sáng tạo trong những trận đánh

   + sức mạnh của sự đoàn kết của toàn dân tộc

  CHO MÌNH CTLHN NHÉ ‘ω’

  0
  2021-07-19T09:14:42+00:00

  Qua phong trào Tây Sơn kéo dài suốt 17 năm em học được bài học về tinh thần bất khuất, sự sáng suốt trong lãnh đạo  của các anh dân tộc cùng tình đoàn kết của nhân dân trong cuộc đấu tranh giành độc lập và thống nhất đất nước. Qua đó ta phải thể hiện lòng tôn kính, biết ơn với những người có công với đất nước 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )