Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các chất chứa trong các lọ mất nhãn sau: a/ Dung dịch: NaCl , $K_{2}$$SO_{4}$ , $HNO_{3}$ , NaOH

Question

Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các chất chứa trong các lọ mất nhãn sau:
a/ Dung dịch: NaCl , $K_{2}$$SO_{4}$ , $HNO_{3}$ , NaOH, $KNO_{3}$
b/ Chất rắn: Al, Fe,Cu
c/ Các chất rắn: CaO, $P_{2}$$O_{5}$ , MgO

in progress 0
Melody 3 tuần 2021-08-18T22:46:09+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-18T22:47:41+00:00

  a,

  Cho giấy quỳ tím vào các chất. 

  – $NaOH$ làm quỳ tím hoá xanh.

  – $H_2SO_4$ làm quỳ tím hoá đỏ.

  – Còn lại không hiện tượng.

  Nhỏ $BaCl_2$ vào 3 dd còn lại.

  – $K_2SO_4$ có kết tủa trắng.

  $BaCl_2+H_2SO_4\to BaSO_4+2KCl$

  – Còn lại không hiện tượng.

  Nhỏ dd $AgNO_3$ vào 2 dd còn lại.

  – $NaCl$ có kết tủa trắng.

  $AgNO_3+NaCl\to AgCl+NaNO_3$

  – Còn lại là $KNO_3$

  b,

  Nhỏ dd $NaOH$ vào 3 kim loại.

  – $Al$ tan tạo khí không màu.

  $2Al+2NaOH+2H_2O\to 2NaAlO_2+3H_2$

  – Còn lại không hiện tượng.

  Nhỏ dd $HCl$ vào 2 kim loại còn lại.

  – $Fe$ tan tạo khí không màu.

  $Fe+2HCl\to FeCl_2+H_2$

  – Còn lại là $Cu$

  c,

  Cho quỳ tím nhúng nước vào 3 chất còn lại.

  – $CaO$ làm quỳ hoá xanh.

  $CaO+H_2O\to Ca(OH)_2$

  – $P_2O_5$ làm quỳ hoá đỏ.

  $P_2O_5+3H_2O\to 2H_3PO_4$

  – Còn lại $MgO$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )