Bằng phương pháp hóa học hãy phân biệt các dung dịch mất nhãn sau: KOH,Na2SO4, Nacl,H2SO4 .Viết PTHH xảy ra (nếu có)

Question

Bằng phương pháp hóa học hãy phân biệt các dung dịch mất nhãn sau: KOH,Na2SO4, Nacl,H2SO4 .Viết PTHH xảy ra (nếu có)

in progress 0
Camila 1 tháng 2021-08-31T17:09:51+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T17:10:56+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Trích mẫu thử:

  Cho quỳ tím vào từng mẫu thử:

  – Mẫu thử nào làm quỳ tím hóa đỏ là \(H_2SO_4\)

  – Mẫu thử nào làm quỳ tím hóa xanh là \(KOH\)

  – Mẫu thử nào làm quỳ tím không đổi màu là \(Na_2SO_4;\ NaCl\) (nhóm 1)

  Cho dung dịch \(Ba(OH)_2\) dư vào các mẫu thử nhóm 1:
  – Mẫu thử nào xuất hiện kết tủa trắng là \(Na_2SO_4\)

  \(Na_2SO_4+BaCl_2\to BaSO_4↓+2NaCl\)

  – Mẫu thử nào không hiện tượng là \(NaCl\)

  0
  2021-08-31T17:11:06+00:00

  Bài giải:

  -Trích mẫu thử, đánh số thứ tự và cho vào ống nghiệm:

   Cho quỳ tím vào các lọ dung dịch trên:

   Quỳ tím hóa đỏ: $H_2SO_4$

   Quỳ tím hóa xanh: $KOH$

   Quỳ tím không đổi màu: $Na_2SO_4;NaCl$ ⇒ Đặt là nhóm 1

  -Cho nhóm 1 vào dung dịch $BaCl_2$

   Không hiện tượng: $NaCl$

   Kết tủa màu trắng dưới đáy ống nghiệm: $Na_2SO_4$

  Phương trình: $BaCl_2+Na_2SO_4→BaSO_4↓+2NaCl$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )