Biến đổi lí học và hóa học ở dạ dày diễn ra như thế nào ?

Question

Biến đổi lí học và hóa học ở dạ dày diễn ra như thế nào ?

in progress 0
Ayla 1 năm 2021-11-13T05:25:31+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-13T05:26:39+00:00

  Đáp án:

   Biến đổi lí học ở dạ dày diễn ra

  Kích thích Dịch vị sau 3 giờ có tới 1 lít Dịch vị giúp Hòa loãng thức ăn

  Sự phối hợp co của các lớp cơ của dạ dày giúp đảo lộn thức ăn cho thấm đều dịch vị

  Biến đổi hóa học ở dạ dày

  1/3 kéo Nhỏ tinh bột một tiếp tục được phân giải nhờ Men amilaza được trộn đều ở trong khoang miệng thành đường mantozơ ở giai đoạn đầu khi  thức ăn được trộn đều với Dịch vị

  Một phần protein chuỗi dài được men Pepsin trong Dịch vị phân cắt thành các protein chuỗi ngắn gồm 3 đến 10 axit amin

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-11-13T05:26:50+00:00

  *Biến đổi lí học :

  – Thức ăn chạm lưỡi và chạm dạ dày kích thích tuyến vị giúp hòa loãng thức ăn

  – Sự co bóp của dạ dày làm nhuyễn và trộn đều thức ăn cho thấm dịch vị 

  * Biến đổi hóa học :

  – Một phần nhỏ tinh bột tiếp tục được phân giải nhờ enzim amilaza (đã được trộn đều từ khoang miệng) thành đường mantôzơ ở giai đoạn đầu. khi thức ăn chưa được trộn đều với dịch vị.

  – Một phần prôtêin chuỗi dài được enzim pepsin trong dịch vị phân cắt thành các prôtêin chuỗi ngắn (gồm 3-10 axit amin).

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )