bộ luật đầu tiên của nc ta đc ban hành vào thời đại nào

Question

bộ luật đầu tiên của nc ta đc ban hành vào thời đại nào

in progress 0
Eliza 8 phút 2021-09-09T06:16:22+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T06:17:41+00:00

  Bộ luật đầu tiên của nc ta đc ban hành vào thời đại nào?

  -Ở thời nhà Lý năm 1042 

  0
  2021-09-09T06:18:00+00:00

  Vào thời lý năm 1042 mang tên Hình thư

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )