C1 So sánh cấu tạo của thân non và rễ C2 Những đặc điểm nào chứng tỏ lá rất đa dạng

Question

C1 So sánh cấu tạo của thân non và rễ
C2 Những đặc điểm nào chứng tỏ lá rất đa dạng

in progress 0
Margaret 4 tuần 2021-11-10T20:04:10+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-10T20:05:28+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Câu 1:

  Giống nhau: đều gồm 2 phần vỏ (biểu bì, thịt vỏ) và trụ giữa (bó mạch và ruột)

  Khác nhau:

  Cấu tạo rễ

  Biểu bì: gồm 1 lớp tế bào hình đa giác xếp sít nhau. Lông hút là tế bào biểu bì kéo dài ra.

  Thịt vỏ: tế bào không chứa diệp lục.

  Mạch rây và mạch gỗ xếp xen kẽ thành 1 vòng.

  Cấu tạo thân non

  Biểu bì: gồm 1 lớp tế bào trong suốt xếp sít nhau. Không có lông hút.

  Thịt vỏ: có 1 số tế bào chứa diệp lục.

  Mạch rây ở ngoài mạch gỗ ở trong.

   Câu 2: Những đặc điểm nào chứng tỏ lá rất đa dạng là :

  -Có màu lục, dạng bản dẹt, có nhiều hình dạng khác nhau
  -Có 3 kiểu gân lá:
      +Gân hình mạng
      +Gân song song
      +Gân hình cung
  -Có 2 nhóm lá chính: lá đơn và lá kép
  -Lá xếp trên cây theo 3 kiểu:
      +Mọc cách
      +Mọc đối
      +Mọc vòng

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )