cách mạng tư sản diễn ra dưới hình thức nào

Question

cách mạng tư sản diễn ra dưới hình thức nào

in progress 0
Amaya 2 tuần 2021-11-28T15:02:27+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-28T15:03:46+00:00

  Cách mạng tư sản diễn ra dưới những hình thức:

  -Nội chiến: CMTS Anh giữa thế kỉ XVII, nội chiến ở Mĩ (1861 – 1865)

  – Cách mạng của quần chúng: Cách mạng Pháp 1789

  – Phong trào giải phóng dân tộc: chiến tranh giành độc lập của 13 bang thuộc địa Bắc Mĩ, cách mạng Hà Lan, cuộc đấu tranh của các nước Mĩ la tinh chống Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha

  – Thống nhất quốc gia: Đức, Italia

  – Cải cách, duy tân: Nga, Nhật, Xiêm…

  0
  2021-11-28T15:04:02+00:00

  biểu tình và vũ trang

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )