Cách phân biệt HCl, H2SO4, H2O bằng phương pháp hóa học, giải thích.

Question

Cách phân biệt HCl, H2SO4, H2O bằng phương pháp hóa học, giải thích.

in progress 0
Madeline 3 tháng 2021-09-10T03:47:23+00:00 2 Answers 197 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-10T03:48:23+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Trích mẫu thử:

  Cho quỳ tím vào 3 mẫu thử:

  – Mẫu thử làm quỳ tím hóa đỏ là \(HCl,\ H_2SO_4\) (nhóm 1)

  – Mẫu thử làm quỳ tím không đổi màu là \(H_2O\)

  Cho \(BaCl_2\) vào 2 mẫu thử nhóm 1:

  – Mẫu thử tạo kết tủa là \(H_2SO_4\)

  \(PTHH:H_2SO_4+BaCl_2\to BaSO_4↓+2HCl\)

  – Không hiện tượng là \(HCl\)

  chúc bạn học tốt!

  0
  2021-09-10T03:48:51+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Lấy mẫu thử và đánh dấu

  – Cho BaCl2 vào các mẫu thử

  + Mẫu thử xuất hiện kết tủa trắng chất ban đầu là H2SO4

  H2SO4 + BaCl2  BaSO4 + 2HCl

  + Mẫu thử không hiện tượng chất ban đầu là HCl, H2O (I)

  – Cho AgNO3 vào nhóm I

  + Mẫu thử xuất hiện kết tủa trắng chất ban đầu là HCl

  HCl + AgNO3  AgCl + HNO3

  + Mẫu thử không hiện tượng chất ban đầu là  H2O (II)

  – Cho quỳ tím vào nhóm II

  + Mẫu thử không hiện tượng chất ban đầu là H2O

             chúc bạn hok tốt

             bài này có 2 cách nhé

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )