cách tìm GTNN và GTLN và tìm số nguyên của một biểu thức ta làm như thế nào

Question

cách tìm GTNN và GTLN và tìm số nguyên của một biểu thức ta làm như thế nào

in progress 0
Savannah 5 tháng 2021-07-12T09:17:22+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T09:19:16+00:00

  + Cách 1: Biến đổi biểu thức về dạng tổng hoặc hiệu của một số không âm với hằng số

  – Khi biến đổi biểu thức thành tổng của một số không âm với hằng số, ta sẽ tìm được giá trị nhỏ nhất của biểu thức ấy.

  – Khi biến đổi biểu thức thành hiệu của một số với một số không âm, ta sẽ tìm được giá trị lớn nhất của biểu thức ấy.

  + Cách 2: Áp dụng bất đẳng thức Cauchy (Cô-si)

  – Theo bất đẳng thức Cauchy với hai số a, b không âm ta có: 

  Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi a = b

  + Cách 3: Áp dụng bất đẳng thức chứa dấu giá trị tuyệt đối:

  • |a| + |b| ≥ |a + b|. Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi a.b ≥ 0
  • |a – b| ≤ |a| + |b|. Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi a.b ≤ 0

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )