Cần bao nhiêu lít (đktc) khí H2 cần để phản ứng vừa đủ với 16 gam CuO?

Question

Cần bao nhiêu lít (đktc) khí H2 cần để phản ứng vừa đủ với 16 gam CuO?

in progress 0
Mary 1 ngày 2021-12-08T00:18:47+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-08T00:20:14+00:00

  CuO + H2 –> Cu +H2O

  0,2–>0,2

  =>VH2=4,48l

   

  0
  2021-12-08T00:20:28+00:00

  nCuO=16/80=0,2 mol

  VH2=0,2.22,4=4,48 lít

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )