câu 1: cho biết ý nghĩa của cụm từ ta với ta trong bài bạn đến chơi nhà câu 2: cho biết ý nghĩa của cụm từ ta với ta trong bài qua đèo ngang câu 3: cụ

Question

câu 1: cho biết ý nghĩa của cụm từ ta với ta trong bài bạn đến chơi nhà
câu 2: cho biết ý nghĩa của cụm từ ta với ta trong bài qua đèo ngang
câu 3: cụm từ ta với ta trong bài qua đèo ngang và bạn đến chơi nhà có gì khác nhau

in progress 0
Isabelle 19 phút 2021-10-04T17:46:51+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-04T17:48:01+00:00

  1.

  –  bài bạn đến chơi nhà có ý nghĩa chỉ 2 người, đó là tác giả và bạn mình, tuy một mà hai. Đó là sự đồng cảm, đồng điệu của hai người bạn. “Ta” là tác giả, là người bạn hoặc cũng có thể là mình cũng là bạn.

  2.

  –  bài qua đèo ngang có ý nghĩa chỉ 1 người, tuy hai mà một.  Biểu hiện nỗi cô đơn sâu sắc của nhà thơ, mang một nỗi niềm riêng. “Ta” ở đây chỉ cùng một người, chỉ chủ thể trữ tình hay chính là tác giả. 

  3.

  – Giống nhau: đều kết thúc bằng cụm từ ta với ta, đều trực tiếp thể hiện cảm xúc, tâm trạng của chủ thể trữ tình

  – Khác nhau:

  Trong bài Bạn Đến Chơi nhà của Nguyễn Khuyến:

  + ta: tác giả (Nguyễn Khuyến)

  + ta: khách (bạn)

  => quan hệ gắn bó hòa hợp. Chỉ 2 người, nhưng thể hiện sự đồng nhất trọn vẹn giữa chủ và khách.

  – Trong bài Qua Đèo Ngang của Bà Huyện Thanh Quan:

  + ta: đều chỉ tác giả (Bà Huyện Thanh Quan)

  => tâm trạng buồn, cô đơn. Chỉ một người, một tâm trạng.

  0
  2021-10-04T17:48:29+00:00

  1.

  – ở bài bạn đến chơi nhà có ý nghĩa chỉ 2 người chủ với khách hoặc 2 người bạn

  → sự thấu hiểu, cảm thông và gắn bó thắm thiết của 2 người bạn tri kỉ

  2.

  – ở bài qua đèo ngang có ý nghĩa chỉ 1 người, cụ thể trữ tình của bài thơ

  → thể hiện sự cô đơn, không biết chia sẻ cùng ai của nhân vật trữ tình

  3.

  *khác nhau:

  – qua đèo ngang:

  +tuy 2 mà 1 (tác giả đối diện với chính mình

  +thể hiện sự nhỏ bé, thưa thớt của con người trước thiên nhiên rộng lớn, hoang sợ, heo hút chốn Đèo Ngang

  – bạn đến chơi nhà:

  + tuy 2 mà 1 (chủ và khách)

  + thể hiện tình bạn đậm đà thắm thiết. đó như 1 tiếng cười và tiếng reo vui khi bạn đến chơi

  nếu đc thì cho mk xin ctlhn

  hok tốt

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )