Câu 1: Dãy nào sau đây có chứa đủ 4 loại hợp chất và được xếp theo thứ tự: Oxit, axit, bazo, muối ? a. CaO, NaOH, NaCl, HCl b. Al2O3, Ca(OH)2, H2SO4,

Question

Câu 1: Dãy nào sau đây có chứa đủ 4 loại hợp chất và được xếp theo thứ tự: Oxit, axit, bazo, muối ?
a. CaO, NaOH, NaCl, HCl
b. Al2O3, Ca(OH)2, H2SO4, NaCl
c. NaCl, Ca(OH)2, H2SO4, Al2O3
d. CaO, HCl, NaOH, NaCl
Câu 2: Công thức phân tử của các axit: H2SO3, H2SO4, H2CO3, HNO3, H3PO4. Các oxit tương ứng lần lượt là :
a. SO2, SO3, CO, N2O5, P2O5
b. SO2, SO3, CO2, N2O5, P2O5
c. SO3, SO2, CO2, P2O5, N2O5
d. SO2, CO2, SO3, P2O5, N2O5

in progress 0
Athena 2 tháng 2021-10-12T07:37:44+00:00 2 Answers 242 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-12T07:39:28+00:00

  Đáp án:

  Câu 1: Dãy nào sau đây có chứa đủ 4 loại hợp chất và được xếp theo thứ tự: Oxit, axit, bazo, muối ?

  a. CaO, NaOH, NaCl, HCl

  b. Al2O3, Ca(OH)2, H2SO4, NaCl

  c. NaCl, Ca(OH)2, H2SO4, Al2O3

  $d. CaO, HCl, NaOH, NaCl$

  Câu 2: Công thức phân tử của các axit: H2SO3, H2SO4, H2CO3, HNO3, H3PO4. Các oxit tương ứng lần lượt là :

  a. SO2, SO3, CO, N2O5, P2O5

  $b. SO2, SO3, CO2, N2O5, P2O5$

  c. SO3, SO2, CO2, P2O5, N2O5

  d. SO2, CO2, SO3, P2O5, N2O5

  0
  2021-10-12T07:39:40+00:00

  Đáp án:

   Câu 1 :

  Chọn D. CaO, HCl, NaOH, NaCl

  Câu 2 :

  Chọn B. SO2, SO3, CO2, N2O5, P2O5

              – Chúc bạn học tốt –             

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )