1. thiết lập một bảng tổng hợp trình bày các giai đoạn phát triển của phong trào điện biên sau khi học xong bài chủ đề cuộc kháng chiến chống thực dân

By Cora

1. thiết lập một bảng tổng hợp trình bày các giai đoạn phát triển của phong trào điện biên sau khi học xong bài chủ đề cuộc kháng chiến chống thực dân pháp (1858-1884)
2. em hãy kể tên các nhân vật lịch sử điện hình ? nêu suy nghĩ của bản thân và liên hệ.

Phụ huynh gặp khó khăn cân bằng công việc và dạy con chương trình mới. Hãy để dịch vụ gia sư của chúng tôi giúp bạn giảm bớt áp lực, cung cấp kiến thức chuyên sâu và hỗ trợ con bạn học tập hiệu quả.
Viết một bình luận