Câu 1 Nhận xét về tổ chức quân đội thời Lý Câu 2 kinh tế nông nghiệp thời đinh tiền lê giải thích vì sao phát triển

Question

Câu 1 Nhận xét về tổ chức quân đội thời Lý
Câu 2 kinh tế nông nghiệp thời đinh tiền lê giải thích vì sao phát triển

in progress 0
Amara 3 tháng 2021-09-11T06:23:29+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T06:24:53+00:00

  * Nhận xét:

  – Quân đội nhà Lý được tổ chức quy củ, chặt chẽ và khá hùng mạnh.

  – Chính sách “ngụ binh ư nông” là một chính sách sáng tạo và phù hợp với hoàn cảnh của đất nước.

  Nền kinh tế thời Đinh – Tiền Lê có bước phát triển là do các chính sách khuyến khích phát triển kinh tế của nhà nước như:

  – Trong nông nghiệp: tổ chức lễ cày “tịch điền”, khuyến khích nhân dân khai khẩn đất hoang, mở rộng diện tích đất trồng trọt, các công việc trị thủy, bảo vệ sức kéo,…

  – Trong thủ công nghiệp: mở một số xưởng thủ công nhà nước, tập trung thợ giỏi trong nước về. Khuyến khích các nghề thủ công cổ truyền phát triển. Do đó, sản phẩm không những tăn về số lượng mà còn tăng cả về chất lượng.

  – Thương nghiệp: tạo điều kiện cho thuyền buôn các nước vào nước ta trao đổi buôn bán, đặc biệt là biên giới Việt – Tống, mở mang đường xá, thống nhất tiền tệ,…

  0
  2021-09-11T06:24:53+00:00

  Câu 1→ Quân đội nhà Lý được tổ chức khá chu đáo, quy củ và hùng mạnh.

  Câu 2 Nhà nước quan tâm và có những chính sách để khuyến khích cho nền kinh tế phát triển:

      – Trong nông nghiệp: tổ chức lễ cày tịch điền, vua tự mình cày mấy đường để khuyến khích nông dân sản xuất, khai khẩn ruộng hoang, mở rộng diện tích đất trồng trọt.

      – Thủ công nghiệp phát triển : mở một số xưởng thủ công nhà nước, tập trung thợ giỏi trong nước về. Khuyến khích các nghề thủ công cổ truyền phát triển. Do đó, sản phẩm không những tăn về số lượng mà còn tăng cả về chất lượng.

      – Thương nghiệp: tạo điều kiện cho thuyền buôn các nước vào nước ta trao đổi buôn bán, đặc biệt là biên giới Việt – Tống, mở mang đường xá, thống nhất tiền tệ….

                                                              CHÚC BẠN HỌC TỐT

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )