Câu 1:tưởng thuật biến trận chiến thắng Chi Lăng -xương Giang em hiểu thế nào về ý nghĩa chiến thắng đó Câu 2: Nêu nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa l

Question

Câu 1:tưởng thuật biến trận chiến thắng Chi Lăng -xương Giang em hiểu thế nào về ý nghĩa chiến thắng đó
Câu 2: Nêu nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử cuộc khởi nghĩa Lam Sơn
Câu 3:Vì sao hào kiệt khắp nơi tìm hiểu về Lam Sơn?
Câu 4:Nhận xét về tình hình văn học thời Lê Sơ
Cảm ơn …^^

in progress 0
Josephine 1 tháng 2021-08-05T16:31:06+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T16:32:09+00:00

  Câu 2 : 

  NGUYÊN NHÂN : nhân dân ta có lòng yêu nước, ý trí bât khuất, quyết tâm giành lại độc lập tự do.

  – Tất cả các tầng lớp nhân dân, đều đoàn kết đánh giặc, đoàn kết ủng hộ nghĩa quân.

  – Nhờ có chiến lược, chiến thuật đúng đắn, sáng tạo của bộ chỉ huy, đứng đầu là Lê Lợi và Nguyễn Trãi

  Ý nghĩa : Cuộc khởi nghĩa lịch sử thắng lợi, đã kết thúc 20 năm đô hộ tàn bạo của nhà Minh.

  – Mở ra thời kì phát triển mới của dân tộc – thời Lê sơ.

  Câu 1:

  Địch :10 – 1427, 15 vạn viện binh kéo vào nước ta.

  Ta: tập trung lục lượng tiêu giệt Liễu Thăng trước.

  + 8/10/1427 Liêu Thăng bị tiêu giệt ở Chi Lăng.

  + Lương Minh lên thay bị phcj kích tại Cần Trạng – Phó Cát

  Ý nghĩa : giống cuộc khởi nghĩa Lam Sơn

  Câu 3 : 

  Dưới ách đô hộ tàn bạo của nhà Minh, các cuộc khởi nghĩa của nhân dân liên tiếp bùng nổ. Mặc dù bị đàn áp dã man, quần chúng nhân dân, những người yêu nước vẫn luôn tìm cách đứng lên khởi nghĩa lật đổ ách thống trị tàn bạo đó.

  – Lê Lợi là một hào trưởng có uy tín lớn ở vùng Lam Sơn (Thanh Hóa). Ông đã bí mật liên lạc với các hào kiệt kêu gọi mọi người cùng đứng lên khởi nghĩa giành chính quyền.

  Câu 4 :

  Giáo dục thời Lê sơ phát triển vì :

  – Nhà nước quan tâm đén giáo dục , mở tường học đén các địa phương, tất cả mọ người đều được đến trường học

  – Lấy phương thức thi cử dể chọn người tài ( trừ người làm nghề ca xứ ) : không bỏ sót nhân tài cho đất nước

  – Có nhiều biện pháp khuyến khích những người thi đỗ đạt cao như : tổ chức lễ vinh quy bái tổ, ban mũ áo, khắc tên trên bia đá.

  Chúc bạn học tốt

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )