Câu 1: Ý nào nói nên đúng nhất hoàn cảnh sáng tác của bài thơ “Khi con tu hú” của Tố Hữu? * 1 điểm A. Khi tác giả mới bị thực dân Pháp bắt và bị giam

Question

Câu 1: Ý nào nói nên đúng nhất hoàn cảnh sáng tác của bài thơ “Khi con tu hú” của Tố Hữu? *
1 điểm
A. Khi tác giả mới bị thực dân Pháp bắt và bị giam ở nhà lao Thừa phủ.
B. Khi tác giả mới giác ngộ cách mạng.
C. Khi tác giả đang bị giải từ nhà lao này sang nhà lao khác.
D. Khi tác giả đã vượt ngục để trở về với cuộc sống tự do.
Mục khác:
Câu 2: Bài thơ “Khi con tu hú” nằm trong tập thơ nào của tác giả Tố Hữu? *
1 điểm
A. Từ ấy (1937-1946)
B. Việt Bắc (1946 – 1954)
C. Máu và hoa (1972 – 1977)
D. Một tiếng đờn (1979 – 1992)
Câu 3: Ý nào nói đúng nhất tâm trạng người tù – chiến sĩ được thể hiện ở bốn câu thơ cuối trong bài thơ ‘Khi con tu hú’? *
1 điểm
A. Uất ức, bồn chồn, khao khát tự do đến cháy bỏng
B. Nung nấu ý chí hành động để thoát khỏi chốn ngục tù
C. Buồn bực vì chim tu hú ngoài trời kêu
D. Mong nhớ da diết cuộc sống ngoài chốn ngục tù.
Câu 4: Điền cụm từ thích hợp nhất để hoàn thành câu nhận xét về cảnh mùa hè được miêu tả trong 6 câu thơ đầu của bài thơ ‘Khi con tu hú’: “Bằng tưởng tượng, nhà thơ đã khắc hoạ sinh động một bức tranh mùa hè…’ *
1 điểm
A. tràn ngập âm thanh
B. Có màu sắc sáng tươi
C. ảm đạm, ủ ê
D. náo nức âm thanh và rực rỡ sắc màu
Câu 5: Trong bài thơ “Khi con tu hú”, không gian tự do cao rộng của bức tranh thơ được thể hiện qua hình ảnh nào? *
1 điểm
A. Lúa chiêm đương chín, trái cây ngọt dần.
B. Vườn râm dậy tiếng ve ngân.
C. Bắp rây vàng hạt đầy sân nắng đào.
D. Đôi con diều sáo lộn nhào từng không.
Câu 6: Nhận xét nào phù hợp với đoạn 1 của bài thơ “Khi con tu hú”? *
1 điểm
A. Mở ra cả một thế giới rộn ràng, tràn đầy sức sống.
B. Khao khát tự do đến cháy bỏng.
C. Bức tranh mùa hè rực rỡ
D. Sức cảm nhận tinh tế, mãnh liệt của tâm hồn yêu đời.
Câu 7: Tập thơ Nhật kí trong tù được sáng tác trong hoàn cảnh nào ? *
1 điểm
A. Trong hoàn cảnh Bác Hồ đang hoạt động cách mạng ở Pháp.
B. Trong hoàn cảnh Bác Hồ bị giam trong nhà tù của Tưởng Giới Thạch ở Quảng Tây (Trung Quốc).
C. Trong thời gian Bác Hồ ở Việt Bắc để lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta.
D. Trong thời gian Bác Hồ ở Hà Nội để lãnh đạo nhân dân ta kháng chiến chống Mĩ.
Câu 8: Nhật kí trong tù được sáng tác bằng chữ gì ? *
1 điểm
A. Chữ Hán
B. Chữ Nôm
C. Chữ quốc ngữ
D. Chữ Pháp
Câu 9: Tập thơ “Nhật kí trong tù” gồm bao nhiêu bài thơ và phần lớn được viết theo thể thơ nào? *
1 điểm
A. Gồm 143 bài – được viết chủ yếu theo thể thơ tứ tuyệt.
B. Gồm 133 bài – được viết chủ yếu theo thể thơ tứ tuyệt.
C. Gồm 134 bài – được viết chủ yếu theo thể thơ song thất lục bát.
D. Gồm 135 bài – được viết chủ yếu theo thể thơ thất ngôn bát cú Đường luật.
Câu 10: Mục đích của Bác Hồ khi viết tập thơ “Nhật kí trong tù” là gì? *
1 điểm
A. Để tuyên truyền cách mạng, vận động quần chúng nhân dân hăng hái tham gia cách mạng.
B. Để giác ngộ cho các tầng lớp thanh niên, nâng cao trình độ hoạt động cách mạng cho họ.
C. Để lên án sự cai trị áp bức bóc lột của thực dân Pháp ở nước ta, kêu gọi sự ủng hộ của nhân dân thế giới.
D. Để giải khuây trong những ngày ở tù.
Câu 11: Trong những bài thơ sau của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bài thơ nào không xuất hiện hình ảnh trăng ? *
1 điểm
A. Tin thắng trận
B. Rằm tháng giêng
C. Cảnh khuya
D. Chiều tối
Câu 12: Câu “Trước cảnh đẹp đêm nay biết làm thế nào?” là kiểu câu gì ? *
1 điểm
A. Câu trần thuật
B. Câu nghi vấn
C. Câu cầu khiến
D. Cả A, B, C đều sai

in progress 0
Mary 48 phút 2021-09-14T12:52:42+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-14T12:53:52+00:00

  1 A. Khi tác giả mới bị thực dân Pháp bắt và bị giam ở nhà lao Thừa phủ.

  2. A. Từ ấy (1937-1946)

  3. A. Uất ức, bồn chồn, khao khát tự do đến cháy bỏng

  4. D. náo nức âm thanh và rực rỡ sắc màu

  5. D. Đôi con diều sáo lộn nhào từng không.

  6. A. Mở ra cả một thế giới rộn ràng, tràn đầy sức sống.

  7. B. Trong hoàn cảnh Bác Hồ bị giam trong nhà tù của Tưởng Giới Thạch ở Quảng Tây (Trung Quốc).

  8. A Chữ Hán

  9. B. Gồm 133 bài – được viết chủ yếu theo thể thơ tứ tuyệt.

  10. D. Để giải khuây trong những ngày ở tù.

  11. D. Chiều tối

  12. B. Câu nghi vấn

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )