Câu 33 sự thẩm thấu là A sự di chuyển của các phân tử chất tan qua màng B sự di chuyển của các ion qua màng C sự khuếch tán của các phân tử đường qu

Question

Câu 33 sự thẩm thấu là
A sự di chuyển của các phân tử chất tan qua màng
B sự di chuyển của các ion qua màng
C sự khuếch tán của các phân tử đường qua màng
D sự khuếch tán của các phân tử nước qua màng

in progress 0
Emery 4 tháng 2021-08-15T20:36:10+00:00 2 Answers 33 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-15T20:37:38+00:00

  Đáp án: Chọn D

   

  Giải thích các bước giải:

  Câu 33 sự thẩm thấu là

  A sự di chuyển của các phân tử chất tan qua màng

  B sự di chuyển của các ion qua màng

  C sự khuếch tán của các phân tử đường qua màng

  D sự khuếch tán của các phân tử nước qua màng

  Giải thích:

  sự khuếch tán không đòi hỏi phải tiêu hao năng lượng, dựa vào sự chênh lệch nồng độ của các chất trong và ngoài màng sinh chất.

  0
  2021-08-15T20:37:45+00:00

   sự thẩm thấu là

  A sự di chuyển của các phân tử chất tan qua màng

  B sự di chuyển của các ion qua màng

  C sự khuếch tán của các phân tử đường qua màng

  D sự khuếch tán của các phân tử nước qua màng

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )