Câu 36 tại sao nói lại nói lãnh địa phong kiến tây âu là một đơn vị chính trị độc lập A mỗi lãnh địa là một vùng đất rộng lớn bao gồm đất của lãnh ch

Question

Câu 36 tại sao nói lại nói lãnh địa phong kiến tây âu là một đơn vị chính trị độc lập
A mỗi lãnh địa là một vùng đất rộng lớn bao gồm đất của lãnh chúa và đất khẩu phần
B nhà vua có quyền can thiệp vào công việc trong các lãnh địa
C tất cả những sản phẩm cần dùng cho đời sống lãnh chúa và nông nô đều được làm ra trong lãnh địa
D lãnh chúa có toàn quyền cái trị lãnh địa của mình có quân đội luật pháp tòa án chế độ thuế khóa tiền tệ riêng

in progress 0
Jasmine 3 tháng 2021-09-03T00:21:07+00:00 2 Answers 24 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-03T00:22:31+00:00

  Câu 36:Tại sao nói lại nói lãnh địa phong kiến tây âu là một đơn vị chính trị độc lập

  A -mỗi lãnh địa là một vùng đất rộng lớn bao gồm đất của lãnh chúa và đất khẩu phần

  B -nhà vua có quyền can thiệp vào công việc trong các lãnh địa

  C -tất cả những sản phẩm cần dùng cho đời sống lãnh chúa và nông nô đều được làm ra trong lãnh địa

  D –lãnh chúa có toàn quyền cái trị lãnh địa của mình có quân đội luật pháp tòa án chế độ thuế khóa tiền tệ riêng

  Có gì cho mk xin ctlhn nha

  0
  2021-09-03T00:22:49+00:00

  Câu 36 tại sao nói lại nói lãnh địa phong kiến tây âu là một đơn vị chính trị độc lập

  A mỗi lãnh địa là một vùng đất rộng lớn bao gồm đất của lãnh chúa và đất khẩu phần

  B nhà vua có quyền can thiệp vào công việc trong các lãnh địa

  C tất cả những sản phẩm cần dùng cho đời sống lãnh chúa và nông nô đều được làm ra trong lãnh địa D lãnh chúa có toàn quyền cái trị lãnh địa của mình có quân đội luật pháp tòa án chế độ thuế khóa tiền tệ riêng

  Vì :mỗi lãnh chúa đều có lãnh địa riêng, mỗi lãnh địa là 1 môi trường tự quản về nhiều mặt của mỗi lãnh chúa

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )