Câu 4: Vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy chính quyền thời Lê Sơ ? Câu 5: Những nét chính về tình hình kinh tế thời Lê Sơ ? Câu 6: Thời Lê Sơ, xã hội có những gi

Question

Câu 4: Vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy chính quyền thời Lê Sơ ?
Câu 5: Những nét chính về tình hình kinh tế thời Lê Sơ ?
Câu 6: Thời Lê Sơ, xã hội có những giai cấp và tầng lớp nào? Em có nhận xét gì
về chủ trương hạn chế việc nuôi và mua bán nô tì của nhà nước thời Lê Sơ ?

in progress 0
Kennedy 1 năm 2021-10-16T19:10:58+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-16T19:12:17+00:00

  câu 4:   

  Vua↓các quan đại thần↓Lại – Hộ – Lễ – Binh – Hình – CôngVua trực tiếp chỉ đạo 6 bộ↓Hàn Lâm Viên – Quốc Sử Viện – Ngư Sử ĐàiCác cơ quan giúy việc cho các bộ↓13 đạo thừa tiênThừa ti – Đô Ti – Hiền Ti↓Phủ – Châu – Huyện↓Xã

  Câu 5:

  vua quan thời lê sơ đã có những chính sách để phát triển kinh tế:

  + nông nghiệp: Đặc ra một số quan chuển lo về nông: Khuyến nông sứ, Hà đe sứ, Đồn điền sứ. Thực hiện chính sách phép quân điền. Cấm giết trâu bò , điều động dân phu mùa gặt hái.

  + thủ công nghiệp: Các ngành nghề thủ công truyền thống ở các làng xã như kéo tơ, dệt lụa,…. đang rất phát triển. Nhiều nghề thủ công chuyên nổi tiếng ra đời. Các xưởng thủ công do nhà nước quản lý Cục bát tách. Các nghề khai thác mỏ được đẩy mạnh

  + thương nghiệp: Trong nước : khuyền khích họp chợ, mở hội mới, đúc tienf đồng. Ngoài nước: duy trì buôn bán với nước ngoài,một số cửa khẩu quẩn lí nghiêm ngoặc

  câu 6:

  – nhận xét: Đây được coi là bộ máy chính quyền thời Lê Sơ hoàn chỉnh nhất thời đại phong kiến ở Việt Nam

  – pháp luật nhà lê hạn chế và nghiêm ngoặc mua bán nô tì hoặc bức dân tự do làm nô tì, nhowfvaay số lượng nô tì giảm dần

  0
  2021-10-16T19:12:20+00:00

  4. Vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy chính quyền thời Lê Sơ ?

  +Như ảnh bên dưới

  Câu 5: Những nét chính về tình hình kinh tế thời Lê Sơ ?

  +

  Nông nghiệp: được phục hồi và phát triển nhanh chóng nhờ những chính sách tích cực và có hơn 90% nhân dân làm nghề nông nghiệp

  – Thủ công nghiệp: phát triển với những nghề thủ công truyền thống, Thăng Long là nơi tập trung nhiề ngành nghề công nghiệp nhất

  – Thương nghiệp: 

  Trong nước: có nhiều chợ nổi tiếng và chợ mới như : Vân Đồn,….

  + Ngoài nước: duy trì buôn bán với nước ngoài. một số cửa khẩu kiểm soát chặt chẽ

  cau-4-ve-so-do-to-chuc-bo-may-chinh-quyen-thoi-le-so-cau-5-nhung-net-chinh-ve-tinh-hinh-kinh-te

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )