Câu 53.Tại sao khi đo huyết áp chúng ta cần phải thoải mái? A. Để giúp huyết áp ổn định. B. Để máu dễ lưu thông. C. Để có thể đo huyết áp tối đa.

Question

Câu 53.Tại sao khi đo huyết áp chúng ta cần phải thoải mái?
A. Để giúp huyết áp ổn định. B. Để máu dễ lưu thông.
C. Để có thể đo huyết áp tối đa. D. Để đo huyết áp dễ dàng hơn.

in progress 0
Rose 1 giờ 2021-10-24T00:33:54+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-24T00:35:39+00:00

  Đáp án:

  Câu 53. Khi đo huyết áp chúng ta cần phải thoải mái:

  C. Để có thể đo huyết áp tối đa.

  BẠN THAM KHẢO NHA!!!

   

  0
  2021-10-24T00:35:41+00:00

  Đáp án:

  A. Để giúp huyết áp ổn định.

  Giải thích các bước giải:

  Câu 53.Tại sao khi đo huyết áp chúng ta cần phải thoải mái?
  A. Để giúp huyết áp ổn định.   B. Để máu dễ lưu thông.
  C. Để có thể đo huyết áp tối đa.   D. Để đo huyết áp dễ dàng hơn.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )