Câu nhạn đề “sống chết mặc bay” lên án tên quan phụ mẫu là 1 quan lớn mà “lòng gan dạ thú” Các cậu xem có thêm dấu gì ko Hay là được rồi

Question

Câu nhạn đề “sống chết mặc bay” lên án tên quan phụ mẫu là 1 quan lớn mà “lòng gan dạ thú”
Các cậu xem có thêm dấu gì ko
Hay là được rồi

in progress 0
Reese 2 tháng 2021-07-19T09:42:50+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-19T09:43:57+00:00

  Câu nhan đề “sống chết mặc bay” đã lên án gay  gắt tên quan phụ mẫu là 1 quan lớn mà “lòng gan dạ thú”. Coi mạng sống của hàng trăm hàng nghìn người dân đang tắm mưa gội gió như “đàn sâu lũ kiến trên đê” không bằng một trăm hai mươi lá bài đỏ đen.

  0
  2021-07-19T09:44:08+00:00

  Câu nhan đề “Sống chết mặc bay” đã lên án tên quan phụ mẫu lòng lang dạ sói, coi mạng sống của nhân dân không bằng ván bài tổ tôm mua vui. 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )