Câu thơ : ‘Cố gắng làm tròn nhiệm vụ ta Bao giờ Nam Bắc một nhà’ Nằm trong tác phẩm nào???

Question

Câu thơ : ‘Cố gắng làm tròn nhiệm vụ ta
Bao giờ Nam Bắc một nhà’
Nằm trong tác phẩm nào???

in progress 0
Serenity 3 tuần 2021-07-09T22:36:19+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T22:37:34+00:00

  Câu thơ : “Cố gắng làm tròn nhiệm vụ ta

                 Bao giờ Nam Bắc một nhà”

  Nằm trong tác phẩm“Bảy mươi tư tuổi vẫn không già

  0
  2021-07-09T22:38:01+00:00

  Câu thơ :

  Cố gắng làm tròn nhiệm vụ ta

  Bao giờ Nam Bắc một nhà

  Nằm trong tác phẩm : ” Bảy mươi tư tuổi vẫn không già “

  Được Bác hồ sáng tác vào tháng 6 năm 1964

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )