Câu tục ngữ”Lá lành đùm lá rách” sử dụng biện pháp từ nào?

Question

Câu tục ngữ”Lá lành đùm lá rách” sử dụng biện pháp từ nào?

in progress 0
Madeline 3 tháng 2021-09-15T18:49:08+00:00 2 Answers 36 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-15T18:50:25+00:00

  Biện pháp:hoán dụ

  lá lành:người tốt hơn

  đùm:đùm bọc, che chở

  lá rách:người chưa tốt.

  -> Câu tục ngũ khuyên con người nên đùm bọc, che chở cho người khác.

  Chúc bạn học tốt ạ.

  0
  2021-09-15T18:50:45+00:00

  Biện pháp tu từ : Hoán dụ

  Lá lành: Chỉ những người có hoàn cảnh sống tốt hơn

  Lá rách: Chỉ những người chưa hoàn cảnh sống tốt 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )