chỉ dùng dd hcl, h2o và những thiết bị, làm thế nào có thể hòa tan được các kim loại fe và cu? Mô tả cách làm và viết PTHH của các phản ứng định dùng

Question

chỉ dùng dd hcl, h2o và những thiết bị, làm thế nào có thể hòa tan được các kim loại fe và cu? Mô tả cách làm và viết PTHH của các phản ứng định dùng

in progress 0
Serenity 2 tháng 2021-09-27T12:51:21+00:00 2 Answers 25 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-27T12:52:25+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Cho Fe vào dung dịch $HCl$ thì hòa tan được $Fe$ :

  $Fe + 2HCl → FeCl_2 + H_2$

  Điện phân nước , thu lấy khí $O_2$

  $2H_2O \xrightarrow{đp} 2H_2 + O_2$
  Cho $Cu$ vào dung dịch $HCl$ đã sục khí $O_2$ thì hòa tan được $Cu$ :

  $Cu + 2HCl + \dfrac{1}{2}O_2 → CuCl_2 + H_2O$

   

  0
  2021-09-27T12:52:45+00:00

  Cho Fe vào dung dịch HCl, hoà tan được Fe.

  $Fe+2HCl\to FeCl_2+H_2$

  Điện phân dung dịch HCl thu được khí clo ở anot.

  $2HCl\to H_2+Cl_2$ 

  Sục khí clo vào dung dịch $FeCl_2$ rồi cho Cu vào, hoà tan được Cu.

  $2FeCl_2+Cl_2\to 2FeCl_3$

  $Cu+2FeCl_3\to CuCl_2+2FeCl_2$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )