chỉ dùng dd hcl, h2o và những thiết bị, làm thế nào có thể hòa tan được các kim loại fe và cu? Mô tả cách làm và viết PTHH của các phản ứng định dùng

Photo of author

By Serenity

chỉ dùng dd hcl, h2o và những thiết bị, làm thế nào có thể hòa tan được các kim loại fe và cu? Mô tả cách làm và viết PTHH của các phản ứng định dùng
Leave a Comment