cho 1 hỗn hợp gồm Al và Ag phản ứng với dung dịch axit H2SO4 thu được 5,6 lít H2 (đktc) sau phản ứng thì còn 3g một chất gắn không tan xác định thành

Question

cho 1 hỗn hợp gồm Al và Ag phản ứng với dung dịch axit H2SO4 thu được 5,6 lít H2 (đktc) sau phản ứng thì còn 3g một chất gắn không tan xác định thành phần % theo khối lượng của mổi kim loại trông hỗn hợp ban đầu

in progress 0
Claire 2 tháng 2021-07-24T20:11:30+00:00 1 Answers 41 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-24T20:12:35+00:00

  nH2= 5,6/22,4= 0,25(mol)
  PTHH: 2Al + 3H2SO4 –> Al2(SO4)3 +3 H2
              1/6(mol) <–                              0,25 (mol)
  Ag không tác dụng với H2SO4 nên 3g chất rắn không tan là Ag 
  ​mAl= 1/6 .27=4,5 (g) 
  => % Al = 4,5/(4,5+3) .100%=60%
  => %Ag = 100% -60 % =40%

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )