cho 16 điểm thẳng hàng . hỏi có bao nhiêu đoạn thẳng kẻ được

Question

cho 16 điểm thẳng hàng . hỏi có bao nhiêu đoạn thẳng kẻ được

in progress 0
Iris 4 tháng 2021-08-22T13:49:34+00:00 1 Answers 12 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-22T13:50:58+00:00

  Đáp án: 120

   

  Giải thích các bước giải:

  Đầu tiên ta chọn 1 điểm cố định, còn lại 15 điểm.

  Nối điểm cố định này với 15 điểm còn lại ta có 15 đoạn thẳng.

  Vậy 16 điểm cố định như thế sẽ có thể có 16.15 = 240 (đoạn thẳng)

  Nhưng với 2 điểm A, B bất kì thì đoạn thẳng AB và BA là trùng nhau nên số đoạn thẳng (240) thực tế đã bị tính gấp lên 2 lần.

  Như vậy, số đoạn thẳng đúng là: 240 : 2 = 120 (đoạn thẳng)

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )