Cho 2,7g Al tác dụng vs dd HNO3 dư thu đc 6,72 l khí X . Khối lượng sau phản ứng tăng hay giảm và là bao nhiêu

Question

Cho 2,7g Al tác dụng vs dd HNO3 dư thu đc 6,72 l khí X . Khối lượng sau phản ứng tăng hay giảm và là bao nhiêu

in progress 0
Gabriella 6 ngày 2021-12-04T05:52:48+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-04T05:54:17+00:00

  $N+5 +ne \rightarrow N^{5-n}$ 

  nX= 0,3 mol 

  nAl= 0,1 mol 

  Bảo toàn e:

  0.1.3= 0,3n 

  => n=1 

  Vậy X là NO2 (số oxi hoá 5-1= +4) 

  $\Delta$ m= mAl – mNO2= 2,7-0,1.46= -1,9 

  Vậy m giảm 1,9g

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )