Cho 3,25 gam kẽm tác dụng hết với dung dịch axit clohiđric tạo ra kẽm clorua zncl2 và khí hidro A/tính thể tích dung dịch axit clohiđric 0,5 M đã phản

Question

Cho 3,25 gam kẽm tác dụng hết với dung dịch axit clohiđric tạo ra kẽm clorua zncl2 và khí hidro
A/tính thể tích dung dịch axit clohiđric 0,5 M đã phản ứng?
B/cho một hỗn hợp gồm nhôm và sắt tác dụng hết với dung dịch h2 SO4 thấy thoát ra khí hidro đúng bằng lượng hidro thu được ở phản ứng trên. Tính thành phần phần trăm theo khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp, biết số mol của 2 kim loại này trong hỗn hợp bằng nhau?

in progress 0
Adalynn 8 phút 2021-10-12T02:27:46+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-12T02:28:52+00:00

  Đáp án:

   a) 0,2 l

  b) 67,47% và 32,53%

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  a)\\
  Zn + 2HCl \to ZnC{l_2} + {H_2}\\
  nZn = \dfrac{{3,25}}{{65}} = 0,05\,mol\\
  nHCl = 2nZn = 0,1\,mol\\
   \Rightarrow VHCl = \dfrac{{0,1}}{{0,5}} = 0,2l\\
  b)\\
  Fe + {H_2}S{O_4} \to F{e_2}S{O_4} + {H_2}\\
  2Al + 3{H_2}S{O_4} \to A{l_2}{(S{O_4})_3} + 3{H_2}\\
  n{H_2} = nZn = 0,05\,mol\\
  nFe = nAl = a\,mol\\
   \Rightarrow a + 1,5a = 0,05 \Rightarrow a = 0,02\,mol\\
  \% mFe = \dfrac{{0,02 \times 56}}{{0,02 \times 56 + 0,02 \times 27}} = 67,47\% \\
  \% mAl = 100 – 67,47 = 32,53\% 
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )