cho 3,25 Zn tác dụng với dung dịch chứa 43.8g HCL a, sau phản ứng dư bao nhiêu gam b, tính thể tích H2 cần dùng ở đktc giúp mk vs

Question

cho 3,25 Zn tác dụng với dung dịch chứa 43.8g HCL
a, sau phản ứng dư bao nhiêu gam
b, tính thể tích H2 cần dùng ở đktc
giúp mk vs

in progress 0
Amaya 1 năm 2021-10-02T19:45:30+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-02T19:46:33+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Zn+2HCl->ZnCl2+H2

   a)Số mol Zn:n=m/M=3,25/65=0,05(mol)

  Số mol HCl:n=m/M=43.8/36,5=1,2(mol)

  Lập tỉ lệ:0.05/1<1.2/2

  Vậy Zn hết HCl dư

  Từ pt=>nHCl=nZn.2=0.1(mol)

  Số mol HCl dư:

  ndư=nbd-np/ứ=1.2-0.1=1.1(mol)

  Khối lượng HCl sau p/ứ

  m=n.M=1,1.36,5=40.15(g)

  b)Từ pt=>nH2=nZn=0,05(mol)

  Thể tích khí H2

  V=n.22,4=0,05.22,4=1.12(l)

  0
  2021-10-02T19:46:49+00:00

  $ Zn + 2HCl —> ZnCl_2 + H2$

  n Zn = 3,25/ 65=0.05mol

  n HCl = 43.8/36.5= 1.2 mol

  => HCl dư 1.1 mol

  m HCl dư= 1,1.36.5= 40.15g

  V H2 = 0,05.22,4=1,12l

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )