cho 3,2g Cu tác dụng với oxi ở nhiệt độ cao tạo thành CuO a)tính khối lượng oxi tạo thành b)tính thể tích khí oxi cần dùng ở điề kiện tiêu chuẩn

Question

cho 3,2g Cu tác dụng với oxi ở nhiệt độ cao tạo thành CuO
a)tính khối lượng oxi tạo thành
b)tính thể tích khí oxi cần dùng ở điề kiện tiêu chuẩn

in progress 0
Anna 1 năm 2021-08-09T16:12:55+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-09T16:14:01+00:00

  Đáp án:

  `a.`

  `-m_{O_2}=0,8(g)`

  `b.`

  `-V_{O_2}(đktc)=0,56(l)`

  Giải thích các bước giải:

  `a.`

  `-n_{Cu}=\frac{m_{Cu}}{M_{Cu}}=\frac{3,2}{64}=0,05(mol)`

  Phương trình hóa học :

     $2Cu+O_2\xrightarrow{t^o}2CuO$

  `0,05` `→` `0,025`          `0,05`              `(mol)`

  `→m_{O_2}=n_{O_2}.M_{O_2}=0,025.32=0,8(g)`

  `b.`

  `-V_{O_2}(đktc)=n_{O_2}.22,4=0,025.22,4=0,56(l)`

  $\boxed{\text{LOVE TEAM}}$

  0
  2021-08-09T16:14:26+00:00

  a)có m Cu =3,2(g)

  =>n Cu =3,2:64=0,05 (mol)

  PTHH:2Cu              +          O2               →           2CuO      

           2mol                          1mol

           0,05mol      →              0,025 mol

  Theo PT:n O=0,025 (mol)     

  =>m O2    =0,025.32= 0,8(g)

  b)có n O=0,025 (mol)                                     

  =>V O2  =0,025.22,4=0,56 (l)

  Mình rất tự tin là mình đúng @_@

  bạn hỏi mình gì cx đc @_@

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )