Cho 4 điểm A,B,C,D thuộc đường tròn O sao cho AB = CD . Chứng minh rằng : a)Tam giác AOB = tam giác COD b) Góc AOB = góc COD

Question

Cho 4 điểm A,B,C,D thuộc đường tròn O sao cho AB = CD . Chứng minh rằng :
a)Tam giác AOB = tam giác COD
b) Góc AOB = góc COD

in progress 0
Emery 1 tháng 2021-08-31T06:47:03+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T06:48:24+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a)   

        Xét ΔAOB và ΔCOD

  có:         AB = CD (gt)

               OA = OC (bán kính (O))

               OB = OD (bán kính (O))

  => ΔAOB = ΔCOD (c.c.c)

  b)

  ΔAOB = ΔCOD (cmt)

  => góc AOB = góc COD (2 góc tương ứng)

  0
  2021-08-31T06:48:52+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   a) Xét hai tam giác AOB và tam giác COD có:

  AB = CD (gt); OA = OC (bán kính (O)); OB = OD (bán kính (O))

  Do đó hai tam giác này bằng nhau theo trường hợp cạnh- cạnh – cạnh.

  b) Do hai tam giác AOB bằng tam giác COD (cmt)

  Nên góc AOB bằng góc COD (hai góc tương ứng)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )