Cho 5.4 g nhôm tác dụng với dung dịch axit clohidric. hãy cho biết : a) thể tích khí H2 được sinh ra b) nếu dùng thể tích khí H2 trên để khử 19,2 Fe2O

Question

Cho 5.4 g nhôm tác dụng với dung dịch axit clohidric. hãy cho biết : a) thể tích khí H2 được sinh ra b) nếu dùng thể tích khí H2 trên để khử 19,2 Fe2O3 thì thu được bao nhiêu gam sắt

in progress 0
Arya 2 tháng 2021-10-19T15:30:27+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-19T15:31:51+00:00

  Đáp án:

   a) 6,72l

  b) 11,2 g

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  a)\\
  2Al + 6HCl \to 2AlC{l_3} + 3{H_2}\\
  nAl = \dfrac{{5,4}}{{27}} = 0,2\,mol\\
  n{H_2} = \dfrac{{0,2 \times 3}}{2} = 0,3\,mol\\
  V{H_2} = 0,3 \times 22,4 = 6,72l\\
  b)\\
  nF{e_2}{O_3} = \dfrac{{19,2}}{{160}} = 0,12\,mol\\
  F{e_2}{O_3} + 3{H_2} \to 2Fe + 3{H_2}O\\
  \dfrac{{0,12}}{1} > \dfrac{{0,3}}{3}
  \end{array}\)

  =>$Fe_2O_3$ dư ,tính theo $H_2$

  \(\begin{array}{l}
  nFe = \dfrac{{0,3 \times 2}}{3} = 0,2\,mol\\
  mFe = 0,2 \times 56 = 11,2g
  \end{array}\)

  0
  2021-10-19T15:32:12+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  $a,PTPƯ:2Al+6HCl→2AlCl_3+3H_2↑$

  $n_{Al}=\dfrac{5,4}{27}=0,2mol.$

  $Theo$ $pt:$ $n_{H_2}=\dfrac{3}{2}n_{Al}=0,3mol.$

  $⇒V_{H_2}=0,3.22,4=6,72l.$

  $b,PTPƯ:Fe_2O_3+3H_2\buildrel{{t^o}}\over\longrightarrow$ $2Fe+3H_2O$

  $n_{Fe_2O_3}=\dfrac{19,2}{160}=0,12mol.$

  $\text{Lập tỉ lệ:}$

  $\dfrac{0,12}{1}>\dfrac{0,3}{3}$

  $⇒n_{Fe_2O_3}$ $dư.$

  $\text{⇒Tính theo}$ $n_{H_2}.$

  $Theo$ $pt:$ $n_{Fe}=\dfrac{2}{3}n_{H_2}=0,2mol.$

  $⇒m_{Fe}=0,2.56=11,2g.$

  chúc bạn học tốt!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )