Cho 6/11.x=9/2.y=18/5.z và -x+ y+z =-120

Question

Cho 6/11.x=9/2.y=18/5.z và -x+ y+z =-120

in progress 0
Amaya 3 tháng 2021-09-17T05:22:07+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-17T05:23:51+00:00

  Đáp án:

  (x,y,z)=(165, 20, 25)

  Giải thích các bước giải:

  Đặt $\frac{6x}{11}$= $\frac{9y}{2}$ =$\frac{18z}{5}$ =t

  ⇒ 6x=11t, 9y=2t, 18z=5t

  Ta có: -x+y+z= -120

  ⇒ -18x+18y+18z=-2160

  ⇒ -3.6x+2.9y+18z=-2160

  ⇒ -3.11t+2.2t+5t=-2160

  ⇒ -24t= -2160

  ⇒ t= 90

  ⇒ 6x=11t=990 ⇒ x=165

  9y=2t=180 ⇒ y=20

  18z=5t =450 ⇒ z=25

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )