Cho A=4+4^2+4^3+4^4+….+4^59+4^60. Chứng minh A chia hết cho 5

Question

Cho A=4+4^2+4^3+4^4+….+4^59+4^60. Chứng minh A chia hết cho 5

in progress 0
Aaliyah 3 tháng 2021-09-15T18:15:20+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-15T18:16:20+00:00

  A = (4 + 4^2 + 4^3 + 4^4) + ( 4^5 + 4^6 + 4^7 + 4^8) +…….+ (4^57 + 4^58 + 4^59 + 4^60)

  A = 4. 4^2. ( 2 + 3 ) + 4^5. 4^6. ( 2 + 3 ) +…….+ 4^57. 4^58. ( 2 + 3 )

  A = 4. 4^2. 5 + 4^5. 4^6. 5 +………..+ 4^57. 4^58. 5

  A = 5. ( 4. 4^2 + 4^5. 4^6 +……..+ 4^57. 4^58 )

  Vậy A chia hết cho 5

  (Dấu chấm xin bạn hiểu là dấu chia giùm mình nha, mình viết vậy quen rồi )

  0
  2021-09-15T18:16:30+00:00

  A = (4 + 4^2 + 4^3 + 4^4) + ( 4^5 + 4^6 + 4^7 + 4^8) +…….+ (4^57 + 4^58 + 4^59 + 4^60)

  A = 4. 4^2. ( 2 + 3 ) + 4^5. 4^6. ( 2 + 3 ) +…….+ 4^57. 4^58. ( 2 + 3 )

  A = 4. 4^2. 5 + 4^5. 4^6. 5 +………..+ 4^57. 4^58. 5

  A = 5. ( 4. 4^2 + 4^5. 4^6 +……..+ 4^57. 4^58 )

  Vậy A chia hết cho 5

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )