Cho a,b,c ∈ R và a,b,c ≠ 0 Thỏa mãn b^2=ac CM rằng: a/c=(a+2019b)^2/(b+2019c)^2

Question

Cho a,b,c ∈ R và a,b,c ≠ 0 Thỏa mãn b^2=ac
CM rằng: a/c=(a+2019b)^2/(b+2019c)^2

in progress 0
Skylar 3 tháng 2021-09-01T05:23:04+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-01T05:24:44+00:00

   

  Giải thích các bước giải:

  \[\begin{array}{l}
  {b^2} = ac =  > b.b = ac =  > \frac{a}{b} = \frac{b}{c}\\
  \frac{a}{b} = \frac{b}{c} = \frac{{2019b}}{{2019c}} = \frac{{a + 2019b}}{{b + 2019c}}\\
   =  > \frac{{{{(a + 2019b)}^2}}}{{{{(b + 2019c)}^2}}} = {(\frac{{a + 2019b}}{{b + 2019c}})^2} = \frac{a}{b}.\frac{b}{c} = \frac{a}{c}
  \end{array}\]

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )