cho a là số thực bất kì P= 2a/a bình + 1, bất đẳng thức nào sau đây đúng với mọi a A. P > -1 B. P > 1 C. P < -1 D. P<= 1 tại sao chọn đáp án ý ạ

Question

cho a là số thực bất kì P= 2a/a bình + 1, bất đẳng thức nào sau đây đúng với mọi a
A. P > -1
B. P > 1
C. P < -1 D. P<= 1 tại sao chọn đáp án ý ạ

in progress 0
Anna 3 tháng 2021-09-20T20:33:11+00:00 2 Answers 17 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T20:34:38+00:00

  áp dụng bất đẳng thức cô-si: a ²+1 ≥2a

  <-> $\frac{1}{a ²+1}$ $\leq$ $\frac{1}{2a}$

  <-> $\frac{2a}{a ²+1}$ $\leq$ 1

  -> P$\leq$ 1

  đáp án: D

  0
  2021-09-20T20:34:50+00:00

  Đáp án: D.

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )