cho bt 6 người làm cỏ 1 cánh đồng hết 8h .hỏi 4 người ( có cùng năng xuất ) làm cỏ cánh đồng hết bao nhiêu thời gian?(hai đại lượng tỉ lệ nghịch)

Question

cho bt 6 người làm cỏ 1 cánh đồng hết 8h .hỏi 4 người ( có cùng năng xuất ) làm cỏ cánh đồng hết bao nhiêu thời gian?(hai đại lượng tỉ lệ nghịch)

in progress 0
Remi 6 ngày 2021-12-03T22:13:22+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-03T22:14:50+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Gọi số ngày hoàn thành công việc là b (b>0).
  Vì số người và thời gian hoàn thành công việc là 2 đại lượng tỉ lệ nghịch và có cùng năng suất nên:
  6×8=4xb
  48=4xb
  b=48:4
  b=12
  Vậy 4 người hoàn thành công việc trong 12h.

  0
  2021-12-03T22:15:07+00:00

  Tóm tắt:

  `6` người : `8h`

  `4` người : `? h`

  Giải:
  + Gọi số người là `x` (người) ; số thời gian là `t (h)`

  Do `x` và `t` là `2` đại lượng tỉ lệ nghịch nên:

  `x_{1}/x_{2} = t_{2}/t_{1}` hay `6/4 = t_{2}/8`

  `⇒ t_{2} = (6. 8)/4 = 12h`

  Vậy `4` người thì làm xong trong `12h`

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )