Cho đoạn thẳng MP=8cm. Điểm N nằm giữa M và P sao cho MN=6cm. Gọi A,B lần lượt là trung điểm của MN và NP. Tính độ dài AB

Question

Cho đoạn thẳng MP=8cm. Điểm N nằm giữa M và P sao cho MN=6cm. Gọi A,B lần lượt là trung điểm của MN và NP. Tính độ dài AB

in progress 0
Clara 3 tuần 2021-11-22T12:36:03+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-22T12:37:06+00:00

  trên tia MP, có MN<MP(6 cm<8 cm) nên điểm N nằm giữa hai điểm M và P

  vì điểm N nằm giữa hai điểm M và P

  nên ta có: MN+NP=MP

           hay: 6+NP=8 cm

                        NP=8-6

                        NP=2 cm

  vì điểm A là trung điểm của đoạn thẳng MN 

  nên ta có: NA=AM=MN:2=6:2=3 cm

  vì điểm B là trung điểm của đoạn thẳng NP

  nên ta có: NB=BP=MP:2=2:2=1 cm

  trên tia AB, có NP<MN (1 cm<3 cm) nên điểm N nằm giữa hai điểm A và B

  vì điểm N nằm giữa hai điểm A và B

  nên ta có: AN+NB=AB
                    3+1      =AB

                    4 cm     =AB

  vậy AB=4 cm.

  0
  2021-11-22T12:37:56+00:00

  @Magic_ 

  Vì $N$ nằm giữa $M$ và $P$

  ⇒ $MN + PN = MP$

  ⇒ $6cm + PN = 8cm$

  ⇒ $PN = 2cm$

  Ta có :

  $A$ là trung điểm của $MN$ 

  ⇒ $MA = NA = \dfrac{1}{2}MN = 3cm$

  $B$ là trung điểm của $NP$

  ⇒ $BN = PB = \dfrac{1}{2}NP = 1cm$

  Trên tia $AB$ có : $BN < AN ( 1cm < 3cm)$

  ⇒ $N$ nằm giữa $A$ và $B$

  ⇒ $AN + BN = AB$

  ⇒ $3cm + 1cm = AB$

  ⇒ $AB = 4cm$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )