Cho đường thẳng y=(m-2)+m(d) a) với giá trị nào của m thì đường thẳng (d) đi qua góc tọa độ? b) với giá trị nào của m thì đường thẳng (d)

Question

Cho đường thẳng y=(m-2)+m(d)
a) với giá trị nào của m thì đường thẳng (d)
đi qua góc tọa độ?
b) với giá trị nào của m thì đường thẳng (d) đi qua điểm A(2;5)
c) với giá trị nào của m thì đường (d) cắt đường thẳng y=3x-2

in progress 0
Mackenzie 2 tháng 2021-07-24T19:08:35+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-24T19:10:19+00:00

  Giải thích các bước giải:

   \(y=(m-2)x+m\) (d)

  a. Để (d) qua góc tọa độ thì d phải đi qua O(0;0);

  Thay O(0;0) vào (d), Ta được: \(0=m\)

  Vậy \(m=0\)

  b. Để (d) qua A(2;5) thì A(2;5) thuột (d):

  Thay A(2;5) vào (d):

  \(5=(m-2)2+m\)

  \( \Leftrightarrow 3m-9=0\)

  \( \Leftrightarrow m=3\)

  c. Để (d) cắt \(y=3x-2\),thì:

  \(m-2 \neq 3\)

  \( \Leftrightarrow m \neq 5\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )