cho góc xoy = 150 độ vẽ tia oz nằm giữa hai tia õ và oy sao cho :góc xoz = 4 góc zoy tính góc xoz và góc zoy

Question

cho góc xoy = 150 độ
vẽ tia oz nằm giữa hai tia õ và oy sao cho :góc xoz = 4 góc zoy
tính góc xoz và góc zoy

in progress 0
Gabriella 30 phút 2021-09-27T19:31:17+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-27T19:32:56+00:00

  Bạn tham khảo :

   Vì $Oz$ nằm giữa  $Ox$ và $Oy$  

  ⇒ ∠xOz +∠zOy = ∠xOy

  ⇒ ∠yOz  = ∠xOy – ∠zOx

  Mà 

  ∠xOz = 4∠zOy

  4 .  (150 – ∠ xOz )

  ⇒ 5∠xOz = 600 

  ⇒ ∠xOz = 600 : 5

  ⇒ $∠xOz = 120^o$ 

  Ta có :

  ∠yOz  = ∠xOy – ∠zOx

  ⇒ $∠yOz  = 150^o – 120^o$

  ⇒ $∠yOz  =30^o$

    

  0
  2021-09-27T19:32:59+00:00

  Ta có: góc xOy = góc yOz + góc xOz = 150 độ 

    ⇒ góc yOz = 150 độ – góc xOz 

  Lại có: xOz = 4 góc yOz 

  ⇔ xOz = 4 × (150 – góc xOz )

  ⇔ xOz = 600 – 4xOz

  ⇔ 5xOz = 600 

  ⇒ xOz = 120 độ

  ⇒ yOz = 150 – xOz = 150 – 120 = 30 độ 

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )