Cho hàm số y = 2 x trừ 1 trên x cộng 1 một tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm có hoành độ bằng 2 có hệ góc hệ số góc là

Question

Cho hàm số y = 2 x trừ 1 trên x cộng 1 một tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm có hoành độ bằng 2 có hệ góc hệ số góc là

in progress 0
Melanie 3 tuần 2021-11-20T00:59:46+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-20T01:01:15+00:00

  Đáp án:

  $k =\dfrac19$

  Giải thích các bước giải:

  $y = f(x)=\dfrac{2x-1}{x+1}$

  $y’ = f'(x) = \dfrac{3}{(x+1)^2}$

  Tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm $M(x_o;y_o)$ có dạng:

  $(d): y = f'(x_o)(x-x_o) + y_o$

  Và hệ số góc $k = f'(x_o)$

  Với $x_o = 2$ ta được:

  $k = f'(2) =\dfrac{3}{(2 +1)^2}=\dfrac19$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )