Cho hình bình hành ABCD ( góc A lớn hơn 90 độ , AB lớn hơn BC ) . Qua C kẻ đường vuông góc với BC , trên đó lấy M , N sao cho CP = CN = CB . Qua C k

Question

Cho hình bình hành ABCD ( góc A lớn hơn 90 độ , AB lớn hơn BC ) . Qua C kẻ đường vuông góc với BC , trên đó lấy M , N sao cho CP = CN = CB . Qua C kẻ đường vuông góc với C D , trên đó lấy P , Q sao cho CP= CQ = CD ( M , P thuộc cùng 1 nửa mặt phẳng bờ BC ) . Chứng minh : a, tứ giác MPNQ là hình bình hành b, tam giác ADC = Tam giác MCP c, AC vuông góc với MP

in progress 0
Autumn 2 ngày 2021-09-10T12:22:59+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-10T12:24:40+00:00

    Đáp án:

    Giải thích các bước giải: chiu

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )