Cho hình thang ABCD có đáy CD bằng 2 lần đáy AB a, Tính chiều cao của hình thang , bt S của hình thang bằng 241,5 m2 , AB=11,5 m b,Kéo dài AB về phía

Question

Cho hình thang ABCD có đáy CD bằng 2 lần đáy AB
a, Tính chiều cao của hình thang , bt S của hình thang bằng 241,5 m2 , AB=11,5 m
b,Kéo dài AB về phía B một đoạn BN , nối N với C sao cho S tam giác BNC bằng S hình thang ABCD . So sánh BN với AB

in progress 0
Arya 3 tháng 2021-09-24T22:08:17+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-24T22:09:25+00:00

       Độ dài cạnh dc là                                                          11,5×2=23(m)                                                        Chiều cao hình thang là

         241,5×2÷(11,5+23)=14m                                       độ dài cạnh bn là                                                            241,5×2:14=34,5m                                                   so sánh bn vs ab là                                                        34,5-11,5=33m                                                     vậy bn>ab và lớn hơn 33m

  0
  2021-09-24T22:09:48+00:00

  Đáp án:

  Bài làm : 

  Đáy lớn CD của hình thang là : 11,5 x 2 =23m

  Chiều cao hình thang là : 241,5×2 : (23+11,5)=483:34,5 = 14 ( m )

  Câu b/ Đường cao hình thang bằng đường cao hinhg tam giác từ C hạ vuông góc với cạnh BN.(đường cao hình thang bằng 14m)

  Cạnh BN là : 2×241,5 : 14 = 34,5m

  Vậy cạnh BN lớn hơn cạnh AB (BN>AB)

  Đáp số : a/ h = 14m

                b/ BN > AB

                

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )