Cho hình thang ABCD có hai đáy AB và CD.Biết góc B-góc C = 30 độ và góc A bằng 3 nhân góc D . Tính các góc của hình thang

Question

Cho hình thang ABCD có hai đáy AB và CD.Biết góc B-góc C = 30 độ và góc A bằng 3 nhân góc D . Tính các góc của hình thang

in progress 0
Caroline 2 tháng 2021-08-07T20:47:12+00:00 2 Answers 42 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-07T20:48:39+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  $ABCD$ là hình thang

  $⇒AB//CD$

  $+)\widehat{B}+\widehat{C}=180°$ (Hai góc trong cùng phía)

  Mà $\widehat{B}-\widehat{C}=30°$

  $⇒widehat{B}=(180°+30°):2=105°$

  $⇒\widehat{C}=75°$

  $+)\widehat{A}+\widehat{D}=180°$

  $⇔3\widehat{D}+\widehat{D}=180°$

  $⇔4\widehat{D}=180°$

  $⇔\widehat{D}=45°$

  $⇔\widehat{A}=135°$

  0
  2021-08-07T20:48:41+00:00

  Đáp án:

  Có AB//CD⇒ ∠C+∠B=180 độ (2 góc trong cùng phía)

  Mà ∠ B – ∠ C = 30 độ

  ⇒∠B=( 180 độ+30 độ ) : 2=105 độ

  Mà ∠C+∠B=180 độ (cmt) ⇒∠C=75 độ

  ∠A+∠D=180 độ (2 góc trong cùng phía)

  Mà góc A bằng 3 lần góc D

  ⇒3∠D+∠D=180 độ

  ⇒4∠D=180 độ

  ⇒∠D=45 độ

  và ∠A=3.45=135 độ

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )