Cho khí metan tác dụng với khí oxi theo phản ứng sau CH4+O2—->CO2+H2O Tổng hệ số trong phương trình hóa học là A:5 B:6 C:7 D:8

Question

Cho khí metan tác dụng với khí oxi theo phản ứng sau
CH4+O2—->CO2+H2O
Tổng hệ số trong phương trình hóa học là
A:5
B:6
C:7
D:8

in progress 0
Eloise 3 tuần 2021-11-19T23:59:50+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-20T00:01:16+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   PTPU: CH4+2O2—->CO2+2H2O

  Hệ số : 1 : 2 : 1 : 2 .

  Tổng hệ số là: 1+2+1+2=6.

  =>Đáp án B.

  chúc bạn học tốt!

  0
  2021-11-20T00:01:46+00:00

  Đáp án:B

   

  Giải thích các bước giải:

   CH4 + 2O2  —–> CO2  +  2H2O 

  1 +  2  +  1  +  2  = 6

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )