Cho lai giống đậu Hà Lan thuần chủng , thân cao lai vs thân thấp, F1 thu đc tất cả các cây đều thân cao. Cho các cây F1 tự thụ phấn đc F2. Hãy giải th

Question

Cho lai giống đậu Hà Lan thuần chủng , thân cao lai vs thân thấp, F1 thu đc tất cả các cây đều thân cao. Cho các cây F1 tự thụ phấn đc F2. Hãy giải thích và lập sơ đồ lai
Cần các chuyên gia giúp em ạ !

in progress 0
Adeline 1 năm 2021-09-13T16:06:22+00:00 2 Answers 439 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-13T16:08:02+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Sau khi cho thân cao lai với thân thấp , $F1$ thu được $100\%$ thân cao

  $⇒$ Thân cao trội hoàn toàn với thân thấp

  Vậy thân cao là tính trạng trội , thân thấp là tính trạng lặn.

  Quy ước : 

  $+)$ gen A : thân cao

  $+)$ gen a : thân thấp

  Cây $P_{tc}$ thân cao có kiểu gen : AA

  Cây $P$ thân thấp có kiểu gen : aa

  $+)P_{tc} : $ AA( Thân cao) × aa (Thân thấp )

  $G_P:$         A                       a

  $F1:$    Aa (Thân cao )  × Aa (Thân cao)

  $G_{F1}:$ A ; a                     A;a

  $F2:$ AA ; Aa ; Aa ; aa

  Tỉ lệ kiểu gen : $\dfrac{1}{4}AA ; \dfrac{2}{4}Aa ; \dfrac{1}{4}aa$

  Tỉ lệ kiểu hình : $3$ thân cao : $1$ thân thấp

  0
  2021-09-13T16:08:11+00:00

  Đáp án:

  – Đậu Hà Lan thân cao thuần chủng lai với Đậu Hà Lan thân thấp thuần chủng thu được đời con có 100% Cây thân cao

  → Thân cao là tính trạng trội

  * Quy ước:

  A – Thân cao

  a – Thân thấp

  – Cây đậu Hà Lan thân cao thuần chủng có kiểu gen AA

  – Cây đậu Hà Lan thân thấp thuần chủng có kiểu gen aa

  * Sơ đồ lai:

  P:                                     AA                            ×                               aa

  $G_{P}$:                                A                                ↓                              a

  F1:                                                         Aa (100% Cây thân cao)

  F1 × F1:                             Aa                            ×                            Aa

  $G_{F1}$:                               A, a                              ↓                          A, a

  F2:                                                              1AA : 2Aa : 1aa

  + Tỉ lệ kiểu gen: 1AA : 2Aa : 1aa

  + Tỉ lệ kiểu hình: 75% Cây thân cao : 25% Cây thân thấp

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )