Cho M = 111…1 ( 20 chữ số 1 ) Hỏi M có chia hết cho 111 không ? Vì sao ?

Question

Cho M = 111…1 ( 20 chữ số 1 )
Hỏi M có chia hết cho 111 không ? Vì sao ?

in progress 0
Daisy 6 ngày 2021-09-12T23:34:27+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T23:35:33+00:00

  M không chia hết cho 111

  Ta có: 111111=111×1000+111 

  111…11 ( 20 chữ số 1 )=111×$10^{17}$ +111…11( 17 chữ số 1 ) chia hết cho 111

  Ta có 11×$10^{17}$ =(111-100)×$10^{17}$

  =111×$10^{17}$-$10^{20}$ 

  =$10^{20}$ không chia hết cho 111

  Vậy M không chia hết cho 111

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )