Cho mặt cầu (s) có tâm I và bán kính R . Một mặt phẳng cách tâm I một khoảng bằng R/2 và cắt mặt Cầu (s) theo giao tuyến là đường tròn (c) bán kính

Question

Cho mặt cầu (s) có tâm I và bán kính R . Một mặt phẳng cách tâm I một khoảng bằng R/2 và cắt mặt Cầu (s) theo giao tuyến là đường tròn (c) bán kính của (c) bằng

in progress 0
Reagan 1 năm 2021-12-01T17:59:27+00:00 1 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-01T18:01:17+00:00

  Đáp án:

  $\dfrac{R\sqrt3}{2}$

  Giải thích các bước giải:

  Gọi $AB$ là đường kính của $(C)$

  $\to IA = IB = R$

  Ta có: $IC\perp AB$

  $IC = \dfrac{R}{2}$

  Áp dụng định lý $Pythagoras$ ta được:

  $IA^2 = AC^2 + IC^2$

  $\to AC = \sqrt{IA^2 – IC^2} = \sqrt{R^2 – \dfrac{R^2}{4}} = \dfrac{R\sqrt3}{2}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )